Polityka plików Cookies Farmina

Polityka plików Cookies Klubu Hodowców Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.

Pliki cookies składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczeniu Usługi zgodnie z opisanymi celami. Niektóre z celów, dla których są instalowane pliki cookie, mogą również wymagać zgody użytkownika.

 

W przypadku gdy instalacja plików cookie opiera się na zgodzie, zgoda taka może być w każdej chwili wycofana, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

 

Techniczne pliki cookies i pliki cookies służące do zagregowanych celów statystycznych

Działanie ściśle niezbędne do funkcjonowania Serwisu

Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, aby zapisać sesję Użytkownika i wykonać inne czynności, które są ściśle niezbędne do działania Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., na przykład w odniesieniu do dystrybucji ruchu.

Aktywność dotycząca zapisywania preferencji, optymalizacji i statystyk

Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. używa plików cookies do zapisywania preferencji przeglądania i optymalizacji przeglądania Internetu przez użytkownika. Pośród tych plików cookies znajdują się na przykład te używane do określania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystyką strony pierwszej zatrudnionymi bezpośrednio przez Właściciela strony.

 

Inne rodzaje plików cookies lub strony trzecie, które instalują pliki cookies

Niektóre z wymienionych poniżej usług gromadzą dane statystyczne w formie anonimowej i zbiorczej i nie mogą wymagać zgody użytkownika lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela - w zależności od sposobu ich opisania - bez pomocy osób trzecich.

 

Jeśli jakiekolwiek usługi obsługiwane przez stronę trzecią znajdują się wśród poniższych narzędzi, mogą one być wykorzystywane do śledzenia zwyczajów przeglądania przez Użytkowników - oprócz informacji określonych w niniejszym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.

 

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu internetowego i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowania użytkownika.

 

Śledzenie konwersji na Facebooku reklam (Facebook Inc.)

Śledzenie konwersji Facebook Ads to usługa analityczna firmy Facebook Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi na Farmina Pet Foods.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

 

Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.

 

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i badania wykorzystania Farmina Pet Foods, do przygotowywania raportów na temat swoich działań i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zebrane Dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Ta integracja Google Analytics utajnia adres IP użytkownika. Działa poprzez skrócenie adresów IP użytkowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

 

Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja.

 

Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform

Ten rodzaj usługi pozwala przeglądać treści hostowane na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron Farmina Pet Foods i wchodzić w interakcje z nimi.

Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których jest zainstalowana usługa, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

 

Widżet na Instagramie (Instagram Inc.)

Instagram to usługa prezentująca obrazy dostarczane przez Instagram Inc., która umożliwia firmie Farmina Pet Foods włączanie takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

 

Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.

 

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.

Interakcja i informacje uzyskane przez Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. są zawsze zależne od ustawień prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.

Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy jej nie używają.

 

Przycisk Tweet na Twitterze i widżety społecznościowe (Twitter Inc.)

Przycisk Tweet na Twitterze i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Twitter, dostarczaną przez Twitter Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

 

Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności.

 

Facebook przycisk Like i widżety społecznościowe (Facebook Inc.)

Przycisk Like na Facebook’u i widżety społecznościowe to usługi pozwalające na interakcję z siecią społecznościową Facebook dostarczaną przez Facebook Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

 

Remarketing i kierowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi pozwala firmie Farmina Pet Foods i jej partnerom na informowanie, optymalizowanie i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie produktów Farmina Pet Foods przez użytkownika.

Ta aktywność jest wykonywana przez śledzenie danych użytkowania i za pomocą plików cookie, informacji przekazywanych do partnerów, którzy zarządzają działaniami remarketingowymi i behawioralnymi.

Oprócz rezygnacji oferowanej przez którąkolwiek z poniższych usług Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies osób trzecich, odwiedzając stronę rezygnacji usługi Network Advertising Initiative.

 

Remarketing AdWords (Google Inc.)

Remarketing AdWords to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy działalność firmy Farmina Pet Foods z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

 

Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja.

 

Remarketing na Facebooku (Facebook Inc.)

Remarketing na Facebooku to usługa remarketingowa i behawioralna oferowana przez Facebook Inc., która łączy działalność Farmina Pet Foods z siecią reklamową Facebooka.

Zebrane dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

 

Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja.

 

Jak dostarczyć lub wycofać zgodę na instalację plików cookies

Oprócz tego, co zostało określone w tym dokumencie, Użytkownik może zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookies bezpośrednio z poziomu własnej przeglądarki i uniemożliwić - na przykład - osobom trzecim instalację plików cookies.

Dzięki preferencjom przeglądarki możliwe jest również usunięcie plików cookies zainstalowanych w przeszłości, w tym plików cookies, które mogły zachować pierwotną zgodę na instalację plików cookies przez tę witrynę.

Użytkownicy mogą na przykład znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

 

W odniesieniu do plików cookies instalowanych przez strony trzecie, Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i wycofaniem zgody, klikając link do rezygnacji (jeśli został podany), korzystając ze środków przewidzianych w polityce prywatności strony trzeciej lub kontaktując się z osobą trzecią.

 

Niezależnie od powyższego, Właściciel informuje, że Użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi w sprawie później powiązanych inicjatyw przez EDAA (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Takie inicjatywy pozwalają użytkownikom wybrać preferencje śledzenia dla większości narzędzi reklamowych. Właściciel zaleca, aby Użytkownicy korzystali z tych zasobów poza informacjami podanymi w tym dokumencie.

 

Właściciel i kontroler danych

Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.

Stanisława Bodycha 97

05-820 Piastów, Reguły

 

Adres e-mail właściciela: klub@farminapolska.pl

 

Ponieważ instalowanie plików cookies stron trzecich i innych systemów śledzenia za pośrednictwem usług używanych w produktach Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. nie może być kontrolowane pod względem technicznym przez właściciela, wszelkie informacje o plikach cookie w i systemach śledzenia zainstalowane przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania pełnych informacji, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności dla usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie.

 

Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach Cookies, zachęca się użytkowników do skontaktowania się z Właścicielem w przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z plików cookie przez Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.

 

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobistym numerem identyfikacyjnym - pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.

 

Dane użytkowania

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., adresy URI (Uniform Resource Identifier) ), czas żądania, metoda wykorzystana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp.), kraj pochodzenia, cechy przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły dotyczące ścieżki w Aplikacji ze specjalnym odniesieniem do sekwencja odwiedzanych stron i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska IT użytkownika.

 

Użytkownik

Osoba używająca Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem Danych.

 

Podmiot danych

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

 

Data Processor (lub Data Supervisor)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Kontroler danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i stosowania produktów dla zwierząt Farmina. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o.

 

Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. (lub ta aplikacja)

Środki, za pomocą których dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

 

Usługa

Usługa świadczona przez Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) i na tej stronie / wniosku.

 

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia dokonane w tym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Cookies

Mały fragment danych przechowywany na urządzeniu użytkownika.

 

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do Klubu Hodowców Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o., o ile w niniejszym dokumencie nie podano inaczej.

Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Szybka przesyłka
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl